رئیس هیئت مدیره

مهندس سید حسین میرزازاده

مهندسی مکانیک و کارشناس ارشد مدیریت صنعتی و فعال حوزه صنعت با بیش از ده سال سابقه.

معاونت فنی و مهندسی

مهندس میثم رمضانی

مهندسی مکانیک و کارشناس ارشد عمران.
مجری و ناظر پروژه‌های عمرانی.

تحقیق و توسعه(R&D)

سینا صفا

طراح سایت
بلاگر
سرپرست فناوری اطلاعات
​​​​​​​ایده پرداز

بازرگان داخلی

سید امیرحسین سیدزاده

کارشناس مدیرت بازرگانی
با دو سال سابقه.

مسئول حراست

سید امیریوسف میرزازاده

دانش‌آموخته حوزه دفاع نوین.